RUSYA YI BAŞIMIZA DERT EDEN KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI AÇIK ARTTIRMADA SATILMAK İSTENMİŞTİR
Tez Tarihimizin en berbat yenilgilerinden birinin belgesi, önümüzdeki hafta İstanbul’da açık arttırma ile satılacak. Rusya ile 1768’de girdiğimiz savaşta mağlûp olmamız üzerine 1774’te imzalayıp Kırım’ın elimizden tamamen çıkmasını kabul etmek zorunda kaldığımız Küçük Kaynarca Anlaşması’na Rus gemilerinin Boğazlar’dan geçişi konusunda sonradan yapılan on sayfalık ilâvenin orijinali, İstanbul Müzayede’nin 29 Mayıs’ta Point Hotel’de düzenleyeceği mezatta 3 bin lira açılış fiyatından mezata çıkıyor Türkiye, o zamanki ismi “Lehistan” olan Polonya’ya devamlı şekilde müdahalelerde bulunan, Balkanlar’ın yanısıra Yunanistan’ı da bize karşı isyana teşvik eden ve sınır ihlâllerine de son vermeyen Rusya’ya 1768’in 8 Ekim’inde savaş ilân etmek zorunda kalmıştı. Altı sene boyunca devam eden muharebelerde birliklerimiz yer yer başarılar elde etmişler ise de cepheler zamanla çökmüş, dört bir yanda büyük felâketler yaşanmış ve Rus ordusunun Şumnu’da Türk birliklerini kuşatması üzerine Osmanlı İmparatorluğu mağlûbiyeti kabul etmek zorunda kalmıştı Barış anlaşması, 21 Temmuz 1774’de bugünkü Bulgaristan’ın Tuna sahilindeki kasabalarından Küçük Kaynarca’da imzalandı ve tarihlere ilk ve büyük yenilgi belgelerimizden biri olarak geçti. Anlaşmanın ilk maddesine göre asırlarca toprağımız olan Kırım bağımsız görünüyor ise de Rusya’ya terkediliyordu. Kırım’ın yanısıra daha başka birçok arazi Rusya’ya geçiyor, Türkiye yüksek bir savaş tazminatı ödemek zorunda kalıyordu. Anlaşmanın çok önemli bir diğer maddesi de, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hristiyan halkı resmen himayesi altına alması idi.
BU TEZ’E KATILIYOR MUSUN?
Eğer Sende bu Tez’e katılıyorsan hemen harekete geç ve onu sözlerinle savun. TEZ'i SAVUN
TEZ'i SAVUNANLAR
0SAVUNAN
DAHA FAZLA YÜKLE
TEZ'i SAVUN
BU TEZ’E AİT ANTİTEZ YOK
Bu teze karşılık Söz ve Kanıtın varsa, Hemen Antitez yayınlayabilirsin. ANTİTEZ YAYINLA