İZMİT MARŞI CUMHURİYET DÖNEMİ ESERİ DEĞİL OSMANLI DÖNEMİ MARŞIDIR
Tez İzmir Marşı zannedildiği gibi Millî Mücadele yahut Cumhuriyet dönemi eseri değildir, daha eskidir, halis muhlis imparatorluk devrine aittir, yani mehter gibi bir Osmanlı marşıdır! Marşın bugün elimizde eski senelerden kalmış elyazması tek bir notası bile yoktur; 40’lı ve 50’li senelerdeki şapirograf tekniği ile basılmış notalarda da eserin ismi “İzmir” değil, Kafkasya Marşıdır, zaten geçmişte İzmir’in dağlarında çiçekler açar değil, Kafkasya dağlarında çiçekler açar diye terennüm edilmiştir, Kafkasyanın yerini İzmir in alması çok sonralarıdır Musiki yazarı Etem Üngör’ün 1966’da çıkarttığı Türk Marşları isimli kitabı vasıtasıyla... Rahmetli Etem Bey marşın İzzettin Hümayi’ye ait olduğunu yazdı fakat eseri İzmir değil, Kafkasya Marşı adı ile yayınladı ve bestenin sonraki senelerde İzmir’in dağlarında.... ve bazen de “İnönü dağlarında....” diye okunduğunu hatırlattı. Marşın 1914’teki Kafkas harekâtına ait olduğunu da ifade etti ama eserin İzzeddin Hümayi’ye aidiyeti hakkında herhangi bir belge yahut kayıt göstermedi. Marş, o günden buyana İzzeddin Hümayi Elçioğlu’na mâledilir ama elde hiçbir kaynak bulunmamaktadır!
Kanıt
BELGE1
BU TEZ’E KATILIYOR MUSUN?
Eğer Sende bu Tez’e katılıyorsan hemen harekete geç ve onu sözlerinle savun. TEZ'i SAVUN
TEZ'i SAVUNANLAR
0SAVUNAN
DAHA FAZLA YÜKLE
TEZ'i SAVUN
BU TEZ’E AİT ANTİTEZ YOK
Bu teze karşılık Söz ve Kanıtın varsa, Hemen Antitez yayınlayabilirsin. ANTİTEZ YAYINLA