ABD İLE YAKINLAŞMAMIZIN İLK BELGESİ SULTAN ABDULMECİD İN WASHINGTON A GÖNDERDİĞİ MERMER DOSTLUK KİTABESİDİR.
Tez Türkiye’nin Birleşik Amerika ile yakınlaşmasının ilk belgesi, Sultan Abdülmecid’in zamanın meşhur hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye yazdırıp 1853’te Washington’a gönderdiği mermer kitabedir. Üzerinde hükümdarın tuğrası ile Amerika hakkındaki iyi niyet ifadelerinin yeraldığı kitabe, bugün Washington’daki dikilitaşın iç tarafında bulunuyor. Amerikalılar, 19. yüzyılın ortalarına doğru, ülkelerinin kurucusu olan George Washington’ın hatırasına inşa edilecek bir anıt dikmeye karar verdiler. Anıt eski Mısır dikilitaşlarına benzeyecek ama çok daha uzun olacaktı. Projesini Güney Carolinalı mimar Robert Mills’in çizdiği anıtın temeli 1848’in 4 Temmuz’unda atıldı fakat 1854’te inşaata ayrılan ödeneğin bitmesi, siyasi partilerin proje yüzünden birbirlerine girmesi ve çıkan iç savaş yüzünden bir türlü tamamlanamadı. Çalışmalar ancak 1876’da, zamanın başkanı Grant’ın bir kararnamesi ile yeniden başlayabildi. Masrafları federal hükümet karşılayacak, anıtı Savaş Bakanlığı’nın kadrosundaki mühendisler tamamlayacaklardı. İnşaatın ikinci aşaması dokuz sene devam etti ve resmî açılış 21 Şubat 1885’te yapıldı. Dikilitaşın içerisine 897 basamaklı demir bir merdiven ile bir de asansör yerleştirilmiş, üzeri Maryland mermerleriyle kaplanmış ve içeriden uç kısmına doğru mermerin üzerine anıtta isimlerinin yeralmasını isteyen bazı dost memleketlerin gönderdikleri ve yine mermerden imal edilmiş kitâbeler konmuştu. Amerikalılar çok daha önce, dikilitaşın yapımına karar verildiği günlerde birçok ülke nezdinde girişimde bulunmuş, anıtın sadece Amerika’nın değil, bütün dünyanın özgürlük sembolü olacağını söylemiş ve anıtın dış yüzünde isimlerinin yeralmasını isteyen memleketlerden gelecek hediyelerin mermere monte edileceğini duyurmuşlardı. Bakanlığın talebinin ardından, dünyanın bu en büyük dikilitaşında kendi isimlerinin de bulunması için, Washington’a birbirinden güzel mermer plakalar yolladılar Meselâ, Çin İmparatoru, üzerinde George Washington’u öven Çince ifadelerin yeraldığı büyük bir levha, Mısır’ın Kavalalı Mehmed Ali Paşa soyundan gelen valisi Birinci Abbas Hilmi Paşa da tarihî İskenderiye Kütüphanesi’nden kalma bir mermer gönderdi. Yunan Kralı eski Yunanca ile yazılmış bir kitabe, Kuzey Afrika’daki yerel beylerden biri Kartaca’dan kalan ve meyve ağacının altındaki bir atlıyı resmeden nadir bir kabartma, Yunan kilisesi eski Mısır dönemine ait 3 bin senelik bir heykel yolladı ve bu hediyeler, anıtın üst tarafına yerleştirildi. Bir diğer mermer hediye İstanbul’dan, zamanın padişahı Sultan Abdülmecid’den gitti: Mermer üzerine işlenmiş son derece güzel bir hat, yani yazı ve hükümdarın tuğrası.. Levhada Devâm-ı hulleti te’yid için Abdülmecid Hân’ın / Yazıldı nâm-ı pâki seng-i bâlâya Vaşington’da yani Washington’da dikilen bu yüksek taşa, dostluğun devamını göstermek maksadıyla Abdülmecid Han’ın temiz adı yazıldı denmekteydi.
BU TEZ’E KATILIYOR MUSUN?
Eğer Sende bu Tez’e katılıyorsan hemen harekete geç ve onu sözlerinle savun. TEZ'i SAVUN
TEZ'i SAVUNANLAR
0SAVUNAN
DAHA FAZLA YÜKLE
TEZ'i SAVUN
BU TEZ’E AİT ANTİTEZ YOK
Bu teze karşılık Söz ve Kanıtın varsa, Hemen Antitez yayınlayabilirsin. ANTİTEZ YAYINLA