SABAHATTİN ALİ NİN ATATURK E BENI AFFET DEYİP ALTINA 15 KURUŞLUK PUL YAPIŞTIRARAK GÖNDERMİŞTİR
Tez Sözünü ettiğim mektup Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf ve İçimizdeki Şeytan gibi romanları ve şiirleri ile Türk Edebiyatı nın önemli ve en çok okunan yazarlarından olan 1948 Nisanında Kırklareli nde, Bulgaristan sınırına yakın bir yerde katledilen ve katlinin ayrıntıları üzerinden yetmiş sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ tam olarak ortaya çıkartılamamış olan Sabahattin Ali ye ait. Sabahattin Ali, Cumhurbaşkanlığı Arşivi nde bulunan bu mektubu 14 Nisan 1933’te Konya Cezaevi’nden yazmış ve Mustafa Kemal Atatürk’e göndermiş. Mektubun metnini vermeden önce, yazarın Konya Cezaevi ne niçin düştüğünü kısaca anlatayım: Konya’daki muhtelit yani kızlarla erkeklerin birarada eğitim gördükleri ortaokulda Almanca öğretmeni olan Sabahattin Ali 1932’de Hey anavatandan ayrılmayanlar / Bulanık dereler durulmuş mudur? mısraları ile başlayan ve Mustafa Kemal e, İsmet İnönü’ye ve bazı devlet adamlarına hakaretler eden bir şiir yazdığı iddiası ile tutuklanmış, 12 ay hapse mahkûm olmuş, Yargıtay cezasını iki ay ilâvesi ile 14 aya yükseltmiş ve yazar bu ceza sebebi ile devlet memurluğundan da çıkartılmıştı. Sabahattin Ali, Atatürk e altına 15 kuruşluk eski harfler zamanında basılmış bir pul yapıştırarak gönderdiği mektubunu Konya Cezaevi nden yazıyor, Ben böyle bir şey yapmadım diyor, Atatürk ten affını istiyor ama affedilmiyor. İşte, Sabahattin Ali nin Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde 01019596-72 numarada muhafaza edilen ve Ellerinizden öperim efendim sözleri ile biten ve bugüne kadar bilinmeyen mektubunun tam metni: Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine, Zât-ı âlinizi îmâen ve telmihen tahkiri mutazammın (imâ ve kastederek hakaret eden) bir şiiri yazmış ve okumuş olmak cürmü ile bir sene hapse mahkûm edildim. Mahkeme zabıtlarının sathî bir tedkiki bile bu kararın nasıl bir zihniyetin tesiri altında verildiğini isbat edebilir. Fakat, Temyiz Mahkemesi tarafından tasdik edilmiş olması, hükmün isabetsizliğine dair daha çok söz söylemekten beni alıkoymaktadır. Beni en çok üzen yediğim ceza değil, sizin büyük isminizin şahsî intikam vasıtası olarak kullanılabilmesi ve buna müsamaha edilmesi keyfiyetidir. Kablî (önfikirli) hükümlerden, sakat düşüncelerden ve lüzumsuz korkulardan uzak bir heyete herzaman kabahatsizliğimi ispat edebilirim. Fakat bütün bunlara lüzum kalmadan işi sizin yüksek kararınıza bırakmayı tercih ettim Ben böyle bir şey yapmadım diyor ve buna inanmanızı rica ediyorum. Benim şimdiye kadar yalan söylediğim görülmemiştir. Ne karakterde bir adam olduğum da Maarif Vekâleti’nden sorulabilir. Herhalde bana inanacağınızı ümit ediyorum. Şimdilik kendi sözlerim ve teminatımdan başka müeyyidesi (yaptırımı) olmayan bu iddiam inanılacak kuvvette görülmediği takdirde yine size müracaat ediyor ve affımı rica ediyorum. Eninde sonunda hakkımı ispat edeceğimi bilmesem böyle bir ricada bulunmazdım. Beni affedecek kadar büyük ve iyi kalpli olduğunuzdan eminim. Ellerinizden öperim efendim. 14 Nisan 1933. Konya Hapisanesi’nde mevkuf, Konya Muhtelit Ortamektep Almanca Muallimi Sabahattin Ali
BU TEZ’E KATILIYOR MUSUN?
Eğer Sende bu Tez’e katılıyorsan hemen harekete geç ve onu sözlerinle savun. TEZ'i SAVUN
TEZ'i SAVUNANLAR
0SAVUNAN
DAHA FAZLA YÜKLE
TEZ'i SAVUN
BU TEZ’E AİT ANTİTEZ YOK
Bu teze karşılık Söz ve Kanıtın varsa, Hemen Antitez yayınlayabilirsin. ANTİTEZ YAYINLA