ATATÜRK FENERBAHÇE İÇİN 500 LİRA GÖNDERMİŞTİR
Tez . Atatürk’ün uzun seneler özel kalem müdürlüğünü, sonra da Cumhurbaşkanlığı’nın Genel Sekreterliğini yapan Hasan Rıza Soyak tarafından 19 Haziran 1932’de yazılmış ve Fenerbahçe’nin idarecilerini Mustafa Kemal’in bağışından haberdar ediliyor. Hasan Rıza Soyak “Kalem-i Mahsus”, yani “Özel Kalem” antetli kâğıda yazdığı mektup müveddesinde şöyle diyor: “Fenerbahçe Spor Klübü İdare Heyeti’ne, Kadıköy. Yeni klüp binanızın inşasına yardım olmak üzere Reisicumhur Hazretleri’nin emirleriyle İş Bankasi’yle heyet-i idare nâmına (500) beşyüz lira gönderilmiştir. Alındığının iş’ar buyurulmasını (bildirilmesini) rica ile hürmetlerimi takdim ederim efendim.
BU TEZ’E KATILIYOR MUSUN?
Eğer Sende bu Tez’e katılıyorsan hemen harekete geç ve onu sözlerinle savun. TEZ'i SAVUN
TEZ'i SAVUNANLAR
0SAVUNAN
DAHA FAZLA YÜKLE
TEZ'i SAVUN
BU TEZ’E AİT ANTİTEZ YOK
Bu teze karşılık Söz ve Kanıtın varsa, Hemen Antitez yayınlayabilirsin. ANTİTEZ YAYINLA