OSMANLI DÖNEMİNDE GAZETELERDE ALKOL REKLAMI YAPILMIŞTIR
Tez Reklam ilanında Osmanlıca yazılmış olan metnin Türkçe tercümesi aşağıdaki gibidir; Halis üzümden istihsal olunan erdek düzü dünyanın her cihetinde bihak keseb şöhret etmişdir. Damamı datlı sıhhate nafi ve baş ağrıtmaz ve hararet vermez ve vücudu kuvetlendirir iştah açar. Yegane merkezi yemişde vapur iskelesi karşusunda 15 numaralı kadifeli birahanedir.
BU TEZ’E KATILIYOR MUSUN?
Eğer Sende bu Tez’e katılıyorsan hemen harekete geç ve onu sözlerinle savun. TEZ'i SAVUN
TEZ'i SAVUNANLAR
0SAVUNAN
DAHA FAZLA YÜKLE
TEZ'i SAVUN
BU TEZ’E AİT ANTİTEZ YOK
Bu teze karşılık Söz ve Kanıtın varsa, Hemen Antitez yayınlayabilirsin. ANTİTEZ YAYINLA